Tools apa yang Mumpuni agar mudah dimengerti Admin baru

Saya baru akan menerapkan sistem pembukuan dan merekrut admin.  Tools apa saja yg sekiranya membantu dalam proses ini,  sehingga sy tetap bs memantau kinerja mereka dengan baik. 

 

Trims

Add Comment